Kalebić ugostiteljska oprema

Klimatizacija prostora + besplatna topla voda

p1

file-page2

PRIMJER MOGUĆIH UŠTEDA

– Ako prosječna europska obitelj troši 150 lit/dan tople vode od 45ºC, tada su godišnje potrebe topline: 150 lit/dan · 365 dan/god · 0,040 kWh/lit = 2.190 kWh/god

– Troškovi grijanja ove vode na klasičan način, električnom energijom, su (cijene: svibanj 2013. god.): 2.190 kWh/g · 1,20 kn/kWh = 2.628 kn/god

– Grijanje iste količine vode putem KLIMA-BOJLER uređaja košta (ljeti besplatno, u ostalom dijelu godine 3 do 4 puta jeftinije od električnog grijanja): 2.190 kWh/god · (1/3 · 0 kn/kWh + 2/3 · 1,20 kn/kWh : 3,5) = 501 kn/god

– Ostvarena godišnja ušteda je: 2.628 – 501 = 2.127 kn/god

ZAKLJUČAK Investicija za KLIMA-BOJLER uređaj isplati se već nakon prve godine korištenja! S druge strane, kako je životni vijek ovog uređaja 15 i više godina, ukupno ostvarene uštede u tom periodu dovoljne su za kupovinu 3 do 4 potpuno nova uređaja!!!

p2a

p2b

p4ap4bp5b
p5c6a6b7a7b

 

Greee Cozy DC Inverter GWH12MB-K3DNA3K + Bojler Končar  80l – 5999Kn (PDV uračunat u cijenu).

Preinaka na klima bojler je moguća na svaku klimu iz ponude.

Cijena klima bojlera se formira tako da se na osnovnu cijenu klima uređaja nadoda cijena preinake i materijala od 3000kn (PDV uračunat u cijenu).

npr. Mitshubisi Inverter HJ35 VA JE 4100kn +3000kn =7100,00kn.

Preinaku klima vrši prof. Fabris sa svojim timom koji je ujedno i vlasnik patenta za klima bojler.

Cijena montaže klima bojlera je 1500kn +PDV ( Do 3m cijevi).